Zespół Szkół nr. 2 Wronki
Powróć do: strona główna

Technikum Budowlane

Zawód: TECHNIK BUDOWNICTWA

Nauczysz się:

  • podstaw budownictwa,
  • technologii robót murarskich i tynkarskich,
  • sprawowania nadzoru budowlanego,
  • sporządzania kosztorysu i prac projektowych,
  • obsługi profesjonalnych programów komputerowych.

Możliwości pracy:

po ukończeniu technikum budowlanego absolwent przygotowany jest do pracy w firmach z branży budowlanej, w placówkach handlujących materiałami budowlanymi lub do prowadzenia samodzielnej działalności usługowej

Co dalej?

Nauka na studiach inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach: budownictwo, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, urbanistyka czy gospodarka przestrzenna

Kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Nauka trwa 5 lat