Zespół Szkół nr. 2 Wronki
Powróć do: strona główna

60 lat szkoły

Sześćdziesiąt lat minęło..........

 

W tym roku Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego obchodzi sześćdziesiątą rocznicę powstania. Z tej okazji chcemy przybliżyć Państwu historię, sukcesy i osiągnięcia społeczności szkolnej.

 

Na początek krótka historia szkoły.

 

1 września 1962 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących przy Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego we Wronkach. Młodzież kształciła się w zawodzie ślusarz i tokarz. Szkoła, po zmianie nazwy 1 września 1977 roku na Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową, istniała do grudnia 1992 roku. Podstawowym miejscem zajęć praktycznych były warsztaty szkolne, mieszczące się w Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego we Wronkach, po zmianie nazwy w 1977, w fabryce Maszyn i Urządzeń „Spomasz” Wronki.

30 grudnia 1970 roku szkoła otrzymała samodzielną siedzibę przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 25. W tym dniu oddano do użytku, zbudowany przez FM i U „Spomasz”, budynek wraz z największą wówczas halą sportową we Wronkach. Nauka rozpoczęła się 15 marca 1971 roku. Kadrę nauczycielską zwiększono o specjalistów z Fabryki Maszyn i Urządzeń „Spomasz”, Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Zakładu Przemysłu Metalowego „Wromet” we Wronkach.

1 września 1977 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Wraz z transformacją ustrojową i dynamiką rynku pracy zmieniła się struktura organizacyjna szkoły, która do 1 września 1992 r. działała jako Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 we Wronkach. W jego skład wchodziła Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Zawodowe o kierunku pracownik administracyjno – biurowy.

Z dniem 1 września 1998 r. ofertę szkoły poszerzono o Liceum Ekonomiczne, a rok później o Liceum Techniczne.

Od 1 września 2000r. zaczęły funkcjonować kolejne szkoły: Liceum Handlowe i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

W 2002 roku w związku z przekształceniem szkół ponadpodstawowych w ponadgimnazjalne, szkoła otrzymała nazwę: Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach. W jej skład wchodziły, oprócz wymienionych wyżej, dwie nowe szkoły: Technikum Nr 2 o kierunkach: technikum ekonomiczne i budowlane i II Liceum Profilowanego kierunku socjalnym, usługowo – gospodarczym oraz zarządzania informacją. Od 2004 r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych otrzymało nazwę Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W 2005 r. została powołana Szkoła Policealna.

Ważnym momentem w historii szkoły było nadanie imienia, które nastąpiło 10 listopada 2006 r. Od tego dnia szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

W 2007 roku wyremontowano budynek B, który został udostępniony szkole przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń "Spomasz" Wronki. Otwarto salę kolumnową, siłownię, i cztery sale lekcyjne. 6 października 2007 miał miejsce I Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego oraz przekazanie szkole sztandaru przez Radę Rodziców.

15 września 2012 roku szkoła świętowała swoje pięćdziesiąte urodziny

W 2014 roku po raz ostatni egzamin dojrzałości piszą absolwenci Liceum Profilowanego, a do szkoły 1 września zostają przyjęci uczniowie Technikum Odnawialnych Źródeł Energii.

W 2017 roku oficjalny patronat nad szkołą przyjmuje Amica S.A., największy producent sprzętu AGD w Polsce

W 2018 roku następuje remont sali gimnastycznej, a 1 września naukę rozpoczynają uczniowie Technikum Organizacji Turystyki oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

W 2019 roku, w wyniku kolejnej reformy szkolnictwa, naukę w szkole rozpoczynają uczniowie pięcioletniego technikum. W tym samym roku oficjalny patronat nad klasami Technikum Organizacji Turystyki obejmuje Rainbow Tours, największy touroperator w Polsce

W 2020 roku klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach ślusarz i operator CNC obejmuje patronatem Spomasz Wronki - Grupa Ferrum Sp. z o.o. (od 8.03.2023 Ferrum Poland Sp. z o.o.)

W 2021 roku korytarze i klatki schodowe w budynku A przechodzą generalną modernizację i zmianę wizerunku. Dzięki hojności zakładów patronackich Amica S.A, i Ferrum Poland Sp. z o.o., szkoła otrzymuje wyposażoną w 30 stanowisk komputerowych pracownię multimedialną, w której zajęcia odbywać będą w roku szkolnym 2022/23 uczniowie klasy patronackiej Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach ślusarz i operator CNC.

Obecnie w naszej szkole uczy się 474 uczniów w 19 oddziałach technikum ekonomicznego, budowlanego, organizacji turystyki oraz od 1 września 2021 w technikum handlowego o specjalności e-commerce oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.