Zespół Szkół nr. 2 Wronki
Powróć do: Dla Ucznia

Eurokoło

Eurokoło

Klub Europejski EUROKOŁO jest ośrodkiem działalności na polu europejskim, w którym uczniowie działają dobrowolnie, ucząc się reguł i mechanizmów w zjednoczonej Europie, propagując jednocześnie zdobyte w klubie informacje w swoim otoczeniu.

Młodzi Europejczycy coraz bardziej potrzebują wykształcenia mającego na celu rozwijanie „europejskiej świadomości” opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym, tradycji humanistycznej i wierze w wolność, które zawsze wpływały na historię Europy. Młodzi ludzie uczą się żyć w Zjednoczonej Europie i przyjmują postawy obywatelskie poszanowania dla innych kultur.

W ramach działalności EUROKOŁA uczniowie spotykają się na warsztatach. Tworzą scenariusze Dni EUROPEJSKICH, przygotowują prezentacje multimedialne, scenografię, gromadzą przedmioty związane z prezentowanym państwem, przebierają się w charakterystyczne stroje, wcielają się w znane postaci państw Europy, gromadzą utwory muzyczne z wybranego kraju, przygotowują przedstawienia ,przeprowadzają eliminacje do finałowego konkursu wiedzy o danym kraju.

Organizowane przez uczniów Dni Europejskie skierowane są do społeczności szkolnej, ale treści trafiają także do szerokiego grona odbiorców z gminy Wronki.

Praktyka odpowiada na potrzeby kształtowania postaw obywatelskich. Kształtowane są kompetencje interpersonalne współpracy w grupie, postaw obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Kształtowanie postaw: współpracy i porozumienia z innymi, wrażliwość społeczna, tolerancja, otwartość na poglądy.-Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów, realizacja oddolnych inicjatyw uczniów, praca z uczniem zdolnym. Współpraca z otoczeniem szkoły wykraczająca poza standardową organizację ze stowarzyszeniami, samorządem, organizacjami społecznymi