Zespół Szkół nr. 2 Wronki
Powróć do: Dla Ucznia

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu:

Przewodnicząca - Dominika Kulupa
Zastępca - Julia Adamczak
członkowie zarządu - Krystyna Runowska, Gracjan Wilde, Aleksandra Duda


Samorząd Uczniowski reaktywował swoją działalność we wrześniu 1999r. Wszyscy jego działacze nieustannie propagują idee samorządności oparte na mocnych filarach demokracji i ścisłej współpracy. Podejmując wszelkie działania kierują się dobrem społeczności szkolnej i lokalnej. Walczą o respektowanie praw ucznia, praw człowieka i wszelkich przyjętych w Zespole Szkół Nr 2 zasad. Reprezentują szkołę, uczestnicząc w licznych uroczystościach rangi państwowej i lokalnej. Kultywują tradycje, dbają o rytuały naszej szkoły, a także pamięć o Patronie.

Samorząd Uczniowski posiada swój własny regulamin oraz plan działań na rok szkolny. Uczestnictwo w jego strukturach jest dobrowolne. Nowi członkowie muszą się wykazać chęcią działania oraz posiadać pozytywną opinię.

Przykłady działalności Samorządu Uczniowskiego:

  • wspieranie działań wolontaryjnych, w tym ogólnopolskiej Góry grosza, Skarpeta Św. Mikołaja, Szlachetna Paczka, Mikołaje w akcji i inne,
  • organizacja wyjazdów edukacyjnych typu „Noc Naukowców”, Festiwal Nauki i Sztuki, wykłady otwarte uczelni wyższych czy Targi Edukacji,
  • udział w ogólnopolskiej kampanii wiedzy o HIV i AIDS,
  • praca wolontariuszy przy organizacji Samsung półmaraton, Wronieckiej Dychy, pikniku ekologicznego, dni Wronek,
  • organizacja Dnia życzliwości, Andrzejek, Mikołajek, poczty walentynkowej i innych,
  • pomoc w organizacji uroczystości szkolnych oraz zaangażowanie w działania związane z promocją szkoły.

 

Opiekunowie:

Dominika Rudy

Ewelina Pawlak